Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w obecnych okresie

Zamieszczone - 11.04.2020
Aktualności >>

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, oferuje bezpłatne wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne online dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz wszystkich przeżywających kryzys psychiczny, w tym związany z sytuacją zagrożenia epidemicznego

W okresie stanu epidemicznego związanego z pandemią SARS-CoV-2 ze wsparcia mogą także skorzystać lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia oraz chorzy, będących pod nadzorem epidemicznym, ich rodziny i wszyscy, którzy przeżywają silny lęk, obniżenie nastroju lub kryzys emocjonalny.

Pomoc świadczona jest w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek: prawnik w godz. 15.30 – 17.30

Wtorek: psycholog w godz. 14:00 – 18:00
Środa : psycholog w godz. 14:00 – 18:00
Czwartek : pedagog w godz. 14:00 – 17:00
Piątek: psycholog i pedagog w godz. 14:00 – 18:00

Specjaliści udzielają pomocy zdalnie – telefonicznie, przez Messenger lub WhatsApp po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem  74/856 58 15 w godz. 9:00 - 18:00.

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl