Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Informacja o wyniku naboru.

Zamieszczone - 23.03.2020
Aktualności >>

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w związku z brakiem ofert konkurs  na stanowisko psychologa ogłoszony dnia 25 lutego 2020 roku nie został rozstrzygnięty.

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl