Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zamieszczone - 06.11.2019
Aktualności >>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w postępowaniu na zadanie: Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020" do upływy terminu wpłynęły następujące oferty:

Pełna treść informacji zawierająca wykaz złożonych ofert (plik PDF, 164KB)

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl