Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Konkurs "Kierunek AKTYWNOŚĆ"

Zamieszczone - 02.10.2019
Aktualności >>

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska do udziału w Konkursie „Kierunek AKTYWNOŚĆ

Oddział Dolnośląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że dla organizacji pozarządowych ogłoszony został konkurs pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (nr 1/2019) o zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowane projektów należy składać w wersji elektronicznej poprzez aplikację Generator Wniosków.

Nabór wniosków zakończy się 10 października 2019 roku o godz. 12:00.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej PFRON w zakładce „Organizacje pozarządowe”, pod poniższym linkiem:

http://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/kierunek-aktywnosc-konkurs-nr-12019/

Wszystkim zainteresowanym specjaliści z Oddziału Dolnośląskiego PFRON udzielą indywidualnych konsultacji dotyczących zasad realizacji ogłoszonego konkursu.

Zgłoszenia do udziału w konsultacjach przyjmowane są pod nr tel.: 71  3467443 oraz 71 3467456.

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl