Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Monitoring wizyjny

Zamieszczone - 03.01.2019
Aktualności >>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 roku został uruchomiony system monitoringu wizyjnego w budynku wraz z przyległym otoczeniem. Szczegółowe informacje, w tym miejsca instalacji kamer systemu na terenie obiektu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwość udostępnienia zgromadzonych danych o zdarzeniach określa Regulamin.

- Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śwdnicy (plik PDF, 385 KB)

- Rejestr incydentów kontrolnych (plik PDF, 296 KB)

- Załącznik nr 7 (plik PDF, 447KB)

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - monitoring wizyjny

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl