Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenie Dobry Start

Zamieszczone - 27.07.2020
Aktualności >>

Od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenie Dobry Start

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek należy złożyć w formie papierowej do 30 listopada.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia lub w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. Zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Druk wniosku (plik PDF, 737KB)
 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl