Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Odpowiedź na pytanie - dot. zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy

Zamieszczone - 14.07.2014
Aktualności >>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że wpłynęły następujące zapytania do treści zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa  jazdy:

Pytanie Nr 1:

,,W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 04.07.2014 r. odnosząc się do zadania nr 4 - kurs prawa jazdy kat. C dla 2 osób i zadania nr 5 - kurs  prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 1 osoby informujemy, że zajęcia praktyczne (plac manewrowy + jazda po mieście) ze względu na czas, miejsce i redukcję kosztów szkolenia winny odbywać się w miejscu właściwym zdawania egzaminu państwowego tj. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, którym mieści w Wałbrzychu.
Natomiast jeżeli chodzi o kwalifikację wstępną przyspieszoną dla 1 osoby zajęcia będą prowadzone e-learningowo w miejscu szkolenia pytającego. W/w zajęcia można byłoby przeprowadzić wykładowo w przypadku grupy powyżej > 5 osób.?”

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy zajęcia teoretyczne oraz praktyczne na placu manewrowym winny odbywać się na terenie miasta Świdnica (dla zadania nr 1, 2, 4 i 5). Natomiast odnośnie części drugiej pytania Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia metodą e-learningową pod warunkiem, że zajęcia odbywać się będą na terenie miasta Świdnicy. 

 

Pytanie Nr 2:

,,W ofercie podano prawo jazdy kat. B - 25 osób a w szacowaniu wartości szkolenia było 17 osób, czy mam rozumieć, że kat. B pełnosprawni to 25 osób, a niepełnosprawni /zadanie nr 2/ 1 osoba?”

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z zapytaniem ofertowym zadanie nr 1brzmi „kurs prawa jazdy kat. „B” dla 25 osób”, natomiast zadanie nr 2  - „kurs prawa jazdy kat. B dla 1 osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu ruchu – kończyny dolne (trudności w poruszaniu się)”.

 

 

                                                                                                       wz. Dyrektora PCPR w Świdnicy

                                                                                                                    Daria Kurek

 

 

 

 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl