Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieograniczonego na zorganizownie i przeprowadzenie szkoleń wyjazdowych dla uczestników projektu "Droga do Aktywności"

Zamieszczone - 28.05.2014
Aktualności >>

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i  przeprowadzenie  szkolenia wyjazdowego dla uczestników projektu „Droga do Aktywności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęło następujące zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wyżej określonego zamówienia publicznego:

Pytanie:

,,Czy Zamawiający dopuszcza zakwaterowanie uczestników w obiekcie, który spełnia warunki hotelu trzygwiazdkowego, jednak nie jest hotelem w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. (pensjonat, ośrodek wypoczynkowy itp.)?”

 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga, aby nocleg zapewniony był w hotelu co najmniej kategorii trzygwiazdkowej.

 

 

                                                                                                                    Beata Galewska

                                                                                                           Dyrektor Powiatowego Centrum

                                                                                                             Pomocy Rodzinie w Świdnicy

 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl