Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Zamieszczone - 08.10.2019
Aktualności >>

Ogłoszenie nr 607515-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych: świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020.
 

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu (plik DOC, 110KB)

 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl