Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla uczestników projektu "Droga do Aktywności"

Zamieszczone - 28.05.2014
Aktualności >>

Świdnica, 28.05.2014 r.

 

OŁOSZENIE  O  ZMIANIE  OGŁOSZENIA

 

na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla uczestników projektu „Droga do Aktywności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

(CPV 80.57.00.00-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego,

        85.31.23.20-8 - usługi doradztwa)

 

  1. W pkt.1 ogłoszenia zmienia się termin realizacji zadania nr 1: „Zadanie nr 1 - 05 - 06 lipca 2014 r. (2 dni)”.
  2. dodaje się pkt.14: „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2014 r.”.

 

 

Beata Galewska
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Świdnicy
Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl