Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Otwarty konkurs ofert

Zamieszczone - 25.06.2020
Aktualności >>

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnością pn. "Przeprowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie"

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 4,10 MB)

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl