Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Pierwsza pomoc dla dzieci i młodzieży z poalkoholowymi zaburzeniami rozwojowymi (FASD)

Zamieszczone - 20.09.2018
Aktualności >>

W dniach 18-19 września br. odbyło się, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, szkolenie nt. „Pierwsza pomoc dla dzieci i młodzieży z poalkoholowymi zaburzeniami rozwojowymi (FASD)”.

Zajęcia poprowadziła Pani dr n. med. Małgorzata Klecka, założycielka i Prezes Fundacji Fastryga w Lędzinach, a także Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach. Absolwentka Studiów Doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność: psychiatria dziecięca). Na co dzień Dyrektor Pracowni Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach. Członek zespołu badawczego zajmującego się walidacją narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w grupie dzieci i młodzieży z Poalkoholowym Spektrum Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych (FASD). Laureatka "społecznego Nobla", członkini stowarzyszenia Ashoka.

W szkoleniu uczestniczyli: pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, rodziny zastępcze, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz pedagodzy szkolni.

Zakres tematyczny obejmował:

1. FASD w pigułce.

2. Objawy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego:

  • Sensoryka.
  • Odruchowość.

3. Metabolizm.

4. Przywiązanie.

Jeden dzień szkolenia obejmował 8 godzin dydaktycznych.

Kiedy kobieta będąc w ciąży pije alkohol, zachodzi ryzyko, że jej dziecko będzie musiało zapłacić za to w przyszłości wysoką cenę.
Czasami płaci ją przez całe swoje życie, zmagając się z zaburzeniami rozwoju fizycznego i umysłowego.
Mimo to wiele ciężarnych kobiet pije alkohol. W Polsce po alkohol sięga ok. 33% kobiet spodziewających się dziecka.


Pamiętaj:

Każdy człowiek ma jakiś dar, dziecko z FASD też.
Złe zachowanie może być objawem niepełnosprawności – FASD.
Sprawne funkcjonowanie nie zależy od poziomu ilorazu inteligencji (IQ).
Nie jesteśmy w stanie całkowicie wyleczyć uszkodzenia mózgu lub przywrócić mózg do stanu sprzed urazu.
FASD to dysfunkcja ośrodkowego układu nerwowego (oun), a zatem zachowania dziecka nie mogą być postrzegane jako świadome.


 

 

 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl