Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Podziękowania dla pracowników służb społecznych

Zamieszczone - 05.12.2018
Aktualności >>

W dniu 4 grudnia br., w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, pracownicy powiatowych służb społecznych i fundacji otrzymali z rąk przedstawicieli władz wyróżnienia. Podziękowania i dyplomy przekazali obecnym Starosta Świdnicki Pan Piotr Fedorowicz, Wicestarosta Świdnicki Pan Zygmunt Worsa oraz członek Zarządu Powiatu Pani Alicja Synowska.

Dzień 21 listopada to ustawowe święto wszystkich pracowników szeroko rozumianej pomocy społecznej niezależnie od zajmowanego stanowiska. W naszym powiecie funkcjonują niemal wszystkie jednostki pomocy społecznej i pieczy zastępczej, o których mowa w regulujących ten zakres działania ustawach.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że praca w obszarze szeroko rozumianej pomocy nie jest łatwym zadaniem, wiąże się z odpowiedzialnością za los drugiego człowieka. Wymaga poświęcenia, wytrwałości i cierpliwości. Rola tego zawodu  zmienia się wraz ze zmieniającymi się problemami społecznymi. To misja wymagająca specjalistycznej wiedzy oraz latami budowanego doświadczenia.

Szczególne podziękowania należy więc kierować do tych, którzy mimo trudności, niosą pomoc potrzebującym, są zaangażowani w swoją pracę, kierują się empatią i szacunkiem dla drugiego człowieka.   
Do osób tych należą:    

Pracownicy DPS w Jaskulinie
•    Pani Danuta Czujowska,
•    Pani Anna Łakoma.

Pracownicy DPS w Świebodzicach
•    Pani Paulina Mikosz,
•    siostra Czesława-Elżbieta Maziarz.

Przedstawiciele Fundacji Ziemi Świdnickiej ,,SKSK”
•    Pani Renata Cieślak,
•    Pan Robert Klimkiewicz.

Przedstawiciele Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Świdnicy
•    Pani Iwona Wawrzkowicz,
•    Pani Edyta Zdanowicz.

Pracownicy PCPR w Świdnicy
•    Pani Lucyna Rogala,
•    Pani Katarzyna Schneider.

Przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Bliżej Ciebie”
•    Pani Elżbieta Paś,
•    Pani Urszula Gołębiowska.

Przedstawiciel Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzegomiu
•    Pani Barbara Prokopowicz.

Przedstawiciele Polskiego stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Świdnicy
•    Pani Marta Kubisztal,
•    Pan Mariusz Maruszak.


 Każda z tych osób jest inna, ale każda z nich jest potrzebna i wyjątkowa.
 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl