Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Podziękowania dla rodzin zastępczych

Zamieszczone - 29.11.2018
Aktualności >>

W dniu 22 listopada z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły zawodowe rodziny zastępcze, Starosta Świdnicki Pan Piotr Fedorowicz, Wicestarosta Świdnicki Pan Zygmunt Worsa, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Beata Galewska i Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Pani Katarzyna Dudkiewicz.

Dzień Pracownika Socjalnego, jest świętem wszystkich osób pracujących w pomocy społecznej, niezależnie od miejsca zatrudnienia i zajmowanego stanowiska. Dzień ten jest okazją, by podziękować rodzinom zastępczym zawodowym oraz osobom prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka, za ciężką i oddaną pracę, serce niesione w służbie drugiemu człowiekowi. Jest również sposobnością do spotkania się i uhonorowania rodzin zastępczych, które szczególnie angażują się w działania pomocowe na rzecz dzieci.

W trakcie spotkania zgromadzeni podziękowali rodzinom zastępczym za wieloletni trud i zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci i młodzieży, które stale znajdują w ich domach schronienie i miłość, a także za podejmowanie różnorodnych działań i aktywność oraz kształtowanie właściwych postaw. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także Starosta i Wicestarosta Świdnicki, wręczyli rodzinom zastępczym kwiaty oraz zaprosili wszystkich obecnych na sztukę do świdnickiego teatru na dzień 2 grudnia 2018 r. Włodarze podziękowali rodzinom za trudną, ale piękną pracę i życzyli im  zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej misji oraz spełnienia planów, a przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności. Wszyscy zebrani wyrazili chęć dalszej współpracy i niesienia wsparcia dzieciom w potrzebie. Pani Dyrektor Beata Galewska omówiła także kwestie związane ze zbliżającymi się Mikołajkami i zaprosiła wszystkie najmłodsze dzieci z zawodowych rodzin zastępczych na dzień 10 grudnia 2018 r. do Sali zabaw Loopy’s World we Wrocławiu. Młodzież otrzymała zaproszenie do kina.


 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl