Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Pomoc online

Zamieszczone - 24.03.2020
Aktualności >>

Bezpłatne wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne online dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz wszystkich przeżywających kryzys psychiczny, w tym związany z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego oferuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdnicy działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

W okresie stanu epidemicznego związanego z pandemią SARS-CoV-2 ze wsparcia mogą także skorzystać lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia oraz chorzy, będących pod nadzorem epidemiologicznym, ich rodziny i wszyscy, którzy przeżywają silny lęk, obniżenie nastroju lub kryzys emocjonalny.

Specjaliści będą pomagać zdalnie potrzebującym na razie przez najbliższe tygodnie – przez Skype'a lub WhatsApp - jeśli ktoś nie korzysta z tych narzędzi - telefonicznie.

Nr kontaktowy stacjonarny 74 856 58 15.

Pomoc psychologiczna

  • tel. komórkowy : 575 553 855
  • Skype: 575 553 855
  • WhatsApp: 575 553 855
  • Wtorek: od 14.00 do 18.00
  • Środa: od 14.00 do 18.00
  • Piątek:  od 14. 00 do 18.00

Pomoc pedagogiczna

  • tel. komórkowy : 575 558 155
  • Skype: 575 558 155
  • WhatsApp: 575 558 155
  • Piątek: od 14.00 do 18.00

 

Pomoc prawna; poniedziałek  od 15.30 do 18.30  Tel. Stacjonarny: 74/ 856 58 15.

Przypominamy także, że ramach OIK nadal funkcjonuje strona internetowa www.media.zaufania.pl.

Zachęcamy Państwa do kontaktu.

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl