Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Powiadomienie o wyborze oferty - przetarg nieograniczony - zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla uczestników projektu „Droga do Aktywności”

Zamieszczone - 12.06.2014
Aktualności >>

Świdnica, 12.06.2014 r.

 ZFP.502.8.2014

POWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla uczestników projektu „Droga do Aktywności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęło 6 ofert.

Nazwę Wykonawców, którzy złożyli oferty i ich adresy zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Dla zadania nr 1:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium:

 

Cena

Liczba punktów
w kryterium:

 

Doświadczenie w organizacji szkoleń

Liczba punktów
w kryterium:

 

Liczba osób przeszkolonych

Łączna ilość przyznanych punktów

1.

Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Katarzyna Piotrowska

ul. Bobrowiecka 9

Budynek D1, lok.206

00-728 Warszawa

 

 

38,74

 

 

30,00

 

 

3,54

 

 

72,28

2.

Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 3

95-200 Pabianice

 

31,02

 

14,55

 

1,04

 

46,61

3.

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr

Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, 59-301 Lubin

 

35,99

 

2,73

 

0.02

 

38,74

4.

Ośrodek Edukacji
i Psychoterapii

ul. Wolności 66

57-300 Kłodzko

 

32,38

 

5,45

 

1,29

 

39,12

5.

NESTOR GROUP

Bartosz Berkowski

ul. Rynek 93-40

58-100 Świdnica

 

60,00

 

7,27

 

0,71

 

67,98

6.

Centrum Szkolenia
i Psychoterapii

CATERINA Sp. z o.o.

ul. Westerplatte 72/221

58-100 Świdnica

 

32,12

 

7,27

 

10,00

 

49,39

            W powyższym postępowaniu, dla zadania nr 1 została wybrana oferta nr 1 jako oferta najkorzystniejsza, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów w świetle kryteriów przyjętych w ogłoszeniu i SIWZ.

            Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie
i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla uczestników projektu „Droga do Aktywności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie zawarta w dniu 18.06.2014 r., zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dla zadania nr 2:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium:

 

Cena

Liczba punktów
w kryterium:

 

Doświadczenie w organizacji szkoleń

Liczba punktów
w kryterium:

 

Liczba osób przeszkolonych

Łączna ilość przyznanych punktów

1.

Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Katarzyna Piotrowska

ul. Bobrowiecka 9

Budynek D1, lok.206

00-728 Warszawa

48,00

30,00

3,54

81,54

2.

Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 3

95-200 Pabianice

37,58

14,55

1,04

53,17

3.

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr

Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, 59-301 Lubin

-

-

-

-

4.

Ośrodek Edukacji
i Psychoterapii

ul. Wolności 66

57-300 Kłodzko

41,50

5,45

1,29

48,25

5.

NESTOR GROUP

Bartosz Berkowski

ul. Rynek 93-40

58-100 Świdnica

60,00

7,27

0,71

67,98

 

 

6

Centrum Szkolenia
i Psychoterapii

CATERINA Sp. z o.o.

ul. Westerplatte 72/221

58-100 Świdnica

40,22

7,27

10,00

57,49

W powyższym postępowaniu, dla zadnia nr 2, została wybrana oferta nr 1 jako oferta najkorzystniejsza, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów w świetle kryteriów przyjętych w ogłoszeniu i SIWZ.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla uczestników projektu „Droga do Aktywności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie zawarta w dniu 18.06.2014 r., zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Beata Galewska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Świdnicy

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl