Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Powiadomienie o wyborze oferty - zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych i specjalistycznych dla uczestników projektu "Droga do Aktywności"

Zamieszczone - 25.07.2013
Aktualności >>

Świdnica, 25.07.2013 r.

ZFP.502.9.2013

 

POWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY

 

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych i specjalistycznych, wpłynęły 2 oferty.

        Nazwę Wykonawców, którzy złożyli oferty i ich adresy zestawiono w poniższych tabelach wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

DLA ZADANIA NR 1 – kurs zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium:

 

Cena

Łączna ilość przyznanych punktów

 

1

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego

I Oddział we Wrocławiu

ul. Biskupia 10a

50-148 Wrocław

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Świdnicy

ul. Letnia 13

58-100 Świdnica

100,00

100,00

 

2

Firma Szkoleniowo-Doradcza

Anna Szywała s.c.

Anna Szywała, Agata Szywała

ul. Łukasińskiego 2/3

58-100 Świdnica

__

__

 

        W powyższym postępowaniu dla zadania nr 1, została wybrana oferta nr 1 jako jedyna ważna oferta.

        Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej zostanie zawarta w dniu 31.07.2013 r., zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień  publicznych.

 

DLA ZADANIA NR 2 – kurs spawacza MAG 135

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium:

 

Cena

Łączna ilość przyznanych punktów

 

1

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego

I Oddział we Wrocławiu

ul. Biskupia 10a

50-148 Wrocław

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Świdnicy

ul. Letnia 13

58-100 Świdnica

100,00

100,00

      W powyższym postępowaniu dla zadania nr 2, została wybrana oferta nr 1 jako jedyna złożona i ważna oferta.

      Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza MAG 135 zostanie zawarta w dniu 31.07.2013 r., zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

DLA ZADANIA NR 3 – kurs bukieciarz-florysta

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium:

 

Cena

Łączna ilość przyznanych punktów

 

1

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego

I Oddział we Wrocławiu

ul. Biskupia 10a

50-148 Wrocław

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Świdnicy

ul. Letnia 13

58-100 Świdnica

100,00

100,00

         W powyższym postępowaniu dla zadania nr 3, została wybrana oferta nr 1 jako jedyna złożona i ważna oferta.

        Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu bukieciarz - florysta zostanie zawarta w dniu 31.07.2011 r., zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

DLA ZADANIA NR 4 -  kurs profesjonalny sprzedawca, kasjer, fakturzysta – z obsługą komputera, kas fiskalnych, z minimum sanitarnym

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium:

 

Cena

Łączna ilość przyznanych punktów

 

1

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego

I Oddział we Wrocławiu

ul. Biskupia 10a

50-148 Wrocław

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Świdnicy

ul. Letnia 13

58-100 Świdnica

100,00

100,00

 

2

Firma Szkoleniowo-Doradcza

Anna Szywała s.c.

Anna Szywała, Agata Szywała

ul. Łukasińskiego 2/3

58-100 Świdnica

___

 

___

       W powyższym postępowaniu dla zadania nr 4, została wybrana oferta nr 1 jako jedyna ważna oferta.

       Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu profesjonalny sprzedawca, kasjer, fakturzysta – z obsługą komputera, kas fiskalnych, z minimum sanitarnym zostanie zawarta w dniu 31.07.2013 r., zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

DLA ZADANIA NR 5  - kurs kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych przy wózkach

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium:

 

Cena

Łączna ilość przyznanych punktów

 

1

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego

I Oddział we Wrocławiu

ul. Biskupia 10a

50-148 Wrocław

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Świdnicy

ul. Letnia 13

58-100 Świdnica

100,00

100,00

         W powyższym postępowaniu dla zadania nr 5, została wybrana oferta nr 1 jako jedyna złożona i ważna oferta.

        Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych przy wózkach zostanie zawarta w dniu 31.07.2013 r., zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

DLA ZADANIA NR 6 – kurs masażu klasycznego

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium:

 

Cena

Łączna ilość przyznanych punktów

 

1

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego

I Oddział we Wrocławiu

ul. Biskupia 10a

50-148 Wrocław

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Świdnicy

ul. Letnia 13

58-100 Świdnica

100,00

100,00

        W powyższym postępowaniu dla zadania nr 8, została wybrana oferta nr 1 jako jedyna złożona i ważna oferta.

        Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu klasycznego zostanie zawarta w dniu 31.07.2013 r., zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

DLA ZADANIA NR 7 – kurs przedstawiciela handlowego

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium:

 

Cena

Łączna ilość przyznanych punktów

 

1

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego

I Oddział we Wrocławiu

ul. Biskupia 10a

50-148 Wrocław

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Świdnicy

ul. Letnia 13

58-100 Świdnica

100,00

100,00

        W powyższym postępowaniu dla zadania nr 7, została wybrana oferta nr 1 jako jedyna złożona i ważna oferta.

       Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedstawiciela handlowego zostanie zawarta w dniu 31.07.2013 r., zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

DLA ZADANIA NR 8 – kurs koparko ładowarki wszystkie typy klasa III

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów
w kryterium:

 

Cena

 

Łączna ilość przyznanych punktów

 

1

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego

I Oddział we Wrocławiu

ul. Biskupia 10a

50-148 Wrocław

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Świdnicy

ul. Letnia 13

58-100 Świdnica

100,00

100,00

        W powyższym postępowaniu dla zadania nr 8, została wybrana oferta nr 1 jako jedyna złożona i ważna oferta.

        Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu koparkoładowarki wszystkie typy klasa III zostanie zawarta w dniu 31.07.2013 r., zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

                                                                                                          Dyrektor PCPR w Świdnicy

                                                                                                                Beata Galewska

 Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl