Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Program "Aktywny samorząd"

Zamieszczone - 07.10.2019
Aktualności >>

PRZYPOMINAMY – 10 października 2019 r. kończy się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do tutejszego Centrum, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.
Wnioskodawcy może zostać przywrócony termin przyjęcia wniosku.

Miejsce składania wniosków
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23

Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21
www.pcpr.swidnica.pl, Projekty i programy
www.pfron.org.pl

Wzory wniosków do pobrania: zakładka "druki wniosków"
 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl