Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Promocja i rozwój pieczy zastępczej

Zamieszczone - 05.10.2018
Aktualności >>

Pomoc dzieciom przez stworzenie dla nich domu był tematem warsztatów przeprowadzonych przez Panią Beatę  Butwicką reprezentującą firmę Preludium Agencja PR Sp. z o.o.  W warsztatach wzięli udział pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, Wicestarosta Świdnicki Zygmunt Worsa oraz przedstawiciel rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu.

„Burza mózgów” obejmowała tematy promowania rodzicielstwa zastępczego oraz efektywnego poszukiwania kandydatów do pełnienia tej funkcji.

Rodzinne formy opieki są najbardziej zbliżone do naturalnego środowiska, w jakim powinno wychowywać się i wzrastać dziecko. Rodzina zastępcza pozwala na funkcjonowanie w małym, znanym środowisku. Dziecko poznaje i uczy się dobrych zachowań i relacji rodzinnych. To dla niego szansa oraz wsparcie dla rodziny naturalnej w wychodzeniu z sytuacji trudnej, w jakiej się znalazła.

Ty też możesz podzielić się domem


 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl