Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu

Zamieszczone - 14.05.2020
Aktualności >>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej finansowanego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnospranej". Edycja 2019 - 2020 z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób niepełnosprawnych.

Pełna treść rozstrzygnięcia (plik PDF, 243KB)

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl