Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Tańcowała igła z nitką

Zamieszczone - 24.10.2018
Aktualności >>

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej ze Strzegomia mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie realizowanym przez WTZ  „Akademia Życia” z Lubina, pn. „ Tańcowała igła z nitką”.

Projekt miał za zadanie zapoznanie uczestników warsztatu z historią haftu, rodzajem ściegów od czasów starożytnych, aż do dnia dzisiejszego. Po prezentacji multimedialnej, każdy mógł spróbować wyszyć swoje inicjały na ręczniku za pomocą haftu maszynowego. Było to ciekawe doświadczenie. 

Projekt został współfinansowany ze środków  PFRON. Realizowane zadanie jest elementem kampanii promocyjnej Dolnego Śląska jako regionu przyjaznego osobom niepełnosprawnym – „Nie ma barier. Dolny Śląsk”.

Dziękujemy Warsztatom Terapii Zajęciowej „Akademia życia”, działającym przy Stowarzyszeniu „Dać nadzieję” z Lubina za ujęcie naszego warsztatu w tym projekcie.


Uczestnicy i kadra WTZ Strzegom

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl