Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Treningi kompetencji i umiejetności społecznych w ramach projektu "Droga do Aktywności"

Zamieszczone - 26.08.2013
Aktualności >>

W dniach 20-21 lipca br. w ramach wyjazdowych grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych odbył się II trening: ASERTYWNOŚĆ, stanowiący w projekcie instrument aktywizacji społecznej. W treningu wzięło udział 30 osób.

Celem treningu asertywności była aktywizacja społeczna uczestników projektu m.in. poprzez:
• kształtowanie i pielęgnacja zachowań asertywnych,
• budowanie pewności siebie,
• rozwijanie umiejętności stawiania granic w kontakcie z innymi ludźmi,
• poszerzenie umiejętności swobodnego wyrażania opinii i przekonań,
• rozwinięcie umiejętności reagowania na krytyczne oceny,

III trening: RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH  odbył się w okresie 27-28 lipca 2013 r. W treningu wzięło udział 38 uczestników projektu.

Celem treningu była aktywizacja społeczna uczestników projektu m.in. poprzez:
• poznanie metod relaksacyjnych, jako metod radzenia sobie ze stresem,
• nabycie umiejętności dokonania oceny własnej sytuacji w kontekście zagrożeń i zasobów w walce ze stresem,
• wypracowanie strategii rozpoznawania, eliminowania i zapobiegania czynnikom stresogennym,
• praktyczne rozwijanie umiejętności potrzebnych do zdrowego funkcjonowania w pracy zawodowej.

Każdy z uczestników objęty został 12 godzinami zajęć. Treningi odbywały się w formie warsztatów, ćwiczeń, symulacji i zabaw. Wykonawcą treningu było centrum Szkolenia i Psychoterapii CATERINA sp. z o.o. – wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Poniżej kilka fotek:)

I Seminarium Ośrodków Interwencji Kryzysowej - zdjęcie nr 1     I Seminarium Ośrodków Interwencji Kryzysowej - zdjęcie nr 1                           

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl