Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

UWAGA STUDENCI

Zamieszczone - 08.09.2020
Aktualności >>

Informujemy, iż z dniem 1 września br. rozpoczął się nabór wniosków w Module II pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 
W Module II terminy zakończenia naboru wniosków są następujące:
- 10 października 2020r. - dla wniosków dotyczących dofinansowania roku akademickiego 2020/2021,
- 30 września 2020 r. - dla wniosków dotyczących refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2019/2020. Zgodnie z zapisem rozdziału VII ust. 3 pkt 2 programu, wniosek o refundację kosztów czesnego należy złożyć w okresie trwania danego roku akademickiego; wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie.
 
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego złożenia w systemie SOW, datę wpłynięcia do tutejszego Centrum, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.
Wnioskodawcy może zostać przywrócony termin złożenia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2019/2020 – musi być on złożony w okresie trwania tego roku (tj. do dnia 30 września 2020 r.).
 
Miejsce składania wniosków
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23
Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21
 
Wzory wniosków do pobrania: zakładka "druki wniosków"
 
Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl