Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie - zajęcia zdalne

Zamieszczone - 21.04.2020
Aktualności >>

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie - placówka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy, od momentu wprowadzenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego, zajęcia dla uczestników  prowadzi w formie zdalnej.

Polegają one na kontakcie telefonicznym oraz wirtualnym, kierownika, instruktorów terapii zajęciowej, fizjoterapeuty oraz psychologa z rodzicami oraz uczestnikami WTZ.

Nasi pracownicy realizują we współpracy z rodzicami dla każdej osoby z niepełnosprawnością indywidualny plan wsparcia. Za pomocą informacji mailowych lub telefonicznych przekazywanie są uczestnikom bądź ich rodzicom/opiekunom wskazówki, w jaki sposób pracować w domu ze swym dzieckiem. Na stronach internetowych placówki oraz portalu społecznościowym Facebook są linki do specjalistycznych stron internetowych, filmiki instruktażowe, porady. Ukazujemy w relacjach zdjęciowych wszelkie aktywności uczestników, których podejmują się w indywidualnie dostosowanych zajęciach do ich możliwości oraz predyspozycji psychofizycznych, z zakresu rehabilitacji społecznej (m.in. z zakresu treningu ekonomicznego, treningów umiejętności społecznych, treningu higieny osobistej i najbliższego otoczenia, treningu umiejętności czynności dnia codziennego) oraz zawodowej (zadania zakresu arteterapii i ergoterapii) i ruchowej (ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe) .

Życząc wszystkim dużo zdrowia, pogody ducha i cierpliwości w ten trudny czas, serdecznie zapraszamy na nasz profil Facebookowy, a tam codzienne aktualności dotyczące działań uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie.

W galerii kilka zdjęć codziennych aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy pomimo trudnej sytuacji dla nas wszystkich, uczestniczą systematycznie w zdalnej formie rehabilitacji.


 

WTZ Mokrzeszów - zdjęcie nr 1

WTZ Mokrzeszów - zdjęcie nr 2

WTZ Mokrzeszów - zdjęcie nr 3

WTZ Mokrzeszów - zdjęcie nr 4

WTZ Mokrzeszów - zdjęcie nr 5

WTZ Mokrzeszów - zdjęcie nr 6

WTZ Mokrzeszów - zdjęcie nr 7

WTZ Mokrzeszów - zdjęcie nr 8

WTZ Mokrzeszów - zdjęcie nr 9

WTZ Mokrzeszów - zdjęcie nr 10

WTZ Mokrzeszów - zdjęcie nr 11

WTZ Mokrzeszów - zdjęcie nr 12

WTZ Mokrzeszów - zdjęcie nr 13

WTZ Mokrzeszów - zdjęcie nr 14

WTZ Mokrzeszów - zdjęcie nr 15

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl