Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

WSPARCIE DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID - 19

Zamieszczone - 28.07.2020
Aktualności >>

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Wojewoda Dolnośląski dokonał podziału środków znajdujących się w dyspozycji województwa dolnośląskiego na poszczególne powiaty. Kwota środków przyznanych dla Powiatu Świdnickiego wynosi 453.550,00 zł.

Niniejsza kwota zostanie przeznaczona na zakup: 135 laptopów, 1 monitora, 7 szt. sprzętu audiowizualnego, 2 oprogramowań  dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz ośrodki ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych. Ponadto zostanie wyposażone 1 miejsce do kwarantanny w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Wsparcie jest dedykowane dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Plakat dotyczący projektu (plik PDF, 286KB)
 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl