Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zamieszczone - 16.06.2020
Aktualności >>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy działając w oparciu o zapisy regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień o wartości do 30 000 Euro zaprasza do złożenia oferty cenowej na: "Wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych wraz montażem nowych opraw oświetleniowych, zabudowy pionów instalacyjnych i robót towarzyszących w ciągach komunikacyjnych budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15."

Zapytanie ofertowe (plik PDF, 216KB)

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa (plik PDF, 69KB)

Załącznik nr 2 - Wzór umowy (plik PDF, 355KB)

Załącznik nr 3 - Przedmiar (plik PDF, 79KB)

Załącznik nr 4 - Projekt pomieszczenia (plik PDF, 1,4MB)

Załącznik nr 5 - Klauzula (plik PDF, 165KB)
 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl