Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczone - 27.12.2019
Aktualności >>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z podziałem na zadania"

Pełna treść zawiadomienia (plik PDF, 92KB)

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl