Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Zawieszenie zajęć "Akademia rozwoju”

Zamieszczone - 25.03.2020
Aktualności >>

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronowirusa (wywołującą COVID-19), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy jako realizator projektu ,,Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020 informuje, że do 13 kwietnia br. zawiesza realizację wszystkich zajęć grupowych, a spotkania indywidualne ogranicza do niezbędnego minimum.

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl