Praca

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: psycholog

  • Liczba etatów: 1
  • Wymiar etatu: pół etatu,
  • Miejsce wykonywania pracy: Świdnica, ul. Żeromskiego 16/8
  • Planowany początek zatrudnienia: lipiec 2020 r.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 311KB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: psycholog

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 300KB)

Informacja o wyniku naboru.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że Pani Marta Jaworska wybrana w drodze naboru ogłoszonego w dniu 4 lutego 2020 r. na stanowisko psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia i nie nawiązała stosunku pracy.

W związku z brakiem innych kandydatur konkurs na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: psycholog

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 294KB)

Informacja o wyniku naboru.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż konkurs na stanowisko psychologa nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert konkursowych spełniających wymagania formalne ogłoszenia o naborze.

Pełna treść informacji (plik PDF, 22KB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: psycholog

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 290KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko księgowego została wybrana Pani Agnieszka Madura zamieszkała w Świdnicy.

Pełna treść informacji (plik PDF, 43KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w  wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko księgowego została wybrana Pani Halina Gorgol zamieszkała w Świdnicy.

Pełna treść informacji (plik PDF, 41KB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko księgowego.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 324KB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko księgowego.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 318KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż konkurs na stanowisko księgowego nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert konkursowych spełniających wymagania formalne ogłoszenia o naborze.

nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

KSIĘGOWEGO

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 311KB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko KSIĘGOWEGO.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 320KB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko referent.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 288 KB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

specjalista pracy z rodziną.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 322 KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referent została wybrana Pani Maria Piasecka zamieszkała w Świdnicy.

Pełna treść informacji (plik PDF, 40KB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabórna wolne stanowisko

specjalista pracy z rodziną.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 4MB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

referent

 

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 169KB)

Załącznik nr 1 (plik PDF, 104KB)

Załącznik nr 2 (pli PDF, 53KB)

Nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

referent

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Miejsce wykonywania pracy: Zespół ds. Świadczeń
Planowany początek zatrudnienia: grudzień 2018

Informacja o rezygnacji kandydata z zatrudnienia

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informauje, że Pani Ewa Bystra wybrana w drodze naboru ogłoszonego w dniu 06 lipca 2018r. na stanowisko specjalisty pracy z rodziną zrezygnowała z podjęcia pracy i nie nawiązała stosunku pracy.

W związku z powyższym na wyżej wymienione stanowisko została wybrana kolejna kandydatka z listy naboru.

Pełna treść informacji (plik PDF, 35 KB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl