Praca

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

specjalista pracy z rodziną.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 322 KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referent została wybrana Pani Maria Piasecka zamieszkała w Świdnicy.

Pełna treść informacji (plik PDF, 40KB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabórna wolne stanowisko

specjalista pracy z rodziną.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 4MB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

referent

 

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 169KB)

Załącznik nr 1 (plik PDF, 104KB)

Załącznik nr 2 (pli PDF, 53KB)

Nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

referent

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Miejsce wykonywania pracy: Zespół ds. Świadczeń
Planowany początek zatrudnienia: grudzień 2018

Informacja o rezygnacji kandydata z zatrudnienia

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informauje, że Pani Ewa Bystra wybrana w drodze naboru ogłoszonego w dniu 06 lipca 2018r. na stanowisko specjalisty pracy z rodziną zrezygnowała z podjęcia pracy i nie nawiązała stosunku pracy.

W związku z powyższym na wyżej wymienione stanowisko została wybrana kolejna kandydatka z listy naboru.

Pełna treść informacji (plik PDF, 35 KB)

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy poszukuje osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w dwóch rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Świdnicy.

(czytaj więcej)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty pracy z rodziną została wybrana Pani Ewa Bystra.

Pełna treść informacji (plik PDF, 42KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury na stanowisko referent została wybrana pani Małgorzata Szymańska.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 33KB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

specjalista pracy z rodziną

Pełna informacja o naborze (plik PDF, 371KB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

referent

Pełna informacja o naborze (plik PDF, 301KB)

Unieważnienie naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

informuje o unieważnieniu naboru na stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Pełna treść informacji (plik PDF, 257KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W związku z niespełnieniem oczekiwań pracodawcy nie został wybrany żaden z kandydatów.

Pełna treść informacji (plik PDF, 29KB)

Informacja o naborze

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 236 KB)

Praca

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy poszukuje kandydatów na stanowisko

psychologa.

pełna treść informacji (plik DOCX, 18KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastepczej została wybrana Pani Bogumiła Łukasik.

Pełna treść informacji (plik PDF, 42 KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w związku z brakiem ofert konkurs na stanowisko specjalista pracy z rodziną nie został rozstrzygnięty.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 21KB)

Informacja o naborze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Kierownika zespołu

Liczba etatów: 1

Wymiar etetu: pełny etat,

Miejsce wykonywania pracy: Świdnica, ul. Wałbrzyska 15, Zespół Organizacyjny, Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

Planowany początek zatrudnienia: marzec 2018 r.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 240 KB)

Informacja o wyniku naboru

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko kierownika zespołu nie została wybrana żadna z osób.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 33KB)

Informacja o naborze na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Kierownika zespołu

Liczba etatów: 1

Wymiar etetu: pełny etat,

Miejsce wykonywania pracy: Świdnica, ul. Wałbrzyska 15, Zespół Organizacyjny, Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

Planowany początek zatrudnienia: marzec 2018 r.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 238 KB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl