Praca

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 

pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 220 KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż konkurs na stanowisko pracownika socjalnego nie został rozstrzygnięty z uwagii na bra ofert konkursowych.

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY na zastępstwo

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 208KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty pracy z rodziną została wybrana Pani Katarzyna Pyka zamieszkała w Świdnicy.

Pełna treść informacji ( plik PDF, 43 KB )

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora została wybrana Pani Monika Marciniszyn zamieszkała w Marcinowicach.

Pełna treść informacji ( plik PDF, 42 KB )

Nabór kandydatów na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ.

Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo).
Miejsce wykonywania pracy: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 58-100 Świdnica, ul. Żeromskiego 16/8 oraz teren powiatu świdnickiego
Komórka organizacyjna: Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2016 r.

Pełna treść ogłoszenia ( plik PDF, 55KB )

Nabór kandydatów na stanowisko.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora.

Pełna treśc ogłoszenia ( plik PDF, 236 KB )

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl