Praca

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku naboru na stanowisko referenta została wybrana Pani Ewa Łukasik zamieszkała w Świdnicy.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 32 KB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

specjalista pracy z rodziną

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 208 KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż konkurs na stanowisko specjalista pracy z rodziną nie został rozstrzygnięty w związku z rezygnacją z podjęcia pracy przez wybranego kandydata oraz brak innych ofert konkursowych spełniających wymagania formalne ogłoszenia o naborze.

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej została wybrana Pani Magdalena Wróblewska.

Pełna treść informacji (plik PDF, 293 KB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłąsza nabór kandydatów na stanowisko

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Świdnica ul. Żeromskiego 16/8
Planowany początek zatrudnienia: grudzień 2017 r.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 203 KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia naboru na stanowisko psychologa została wybrana Pani Sylwia Łaba-Brennholt.

Pełna treśćinformacji (plik PDF, 40 KB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko psycholog.

Pełna treść ogłoszenia o naborze (plik PDF, 197 KB)

Informacja o wynikach naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż konkurs na stanowisko psycholog nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert konkursowych spełniających wymagania formalne ogłoszenia o naborze.

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: psycholog

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 199 KB)

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych w temacie pełnienia funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Pełna  treść zapytania, skandokumentu (plik PDF, 1522 KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na psychologa została wybrana pani Magdalena Turowicz zamieszkała w Świdnicy.

Pełna treść informacji, skan dokumentu (plik PDF, 50 KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iżw wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej nie został wybrany żaden z kandydatów.

Pełna treść informacji: skan dokumentu (plik PDF, 40 KB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

PSYCHOLOG

Liczba etatów: 1,
Wymiar etatu: pół etatu,
Miejsce wykonywania pracy: Świdnica, ul. Żeromskiego 16/8
Planowany początek zatrudnienia: styczeń 2017

 Pełna treść ogłoszenia: skan dokumentu (plik PDF, 189 KB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Liczba etatów: 2,
Wymiar etatu: pełny etat,
Miejsce wykonywania pracy: Świdnica, ul. Żeromskiego 16/8
Planowany początek zatrudnienia: styczeń 2017

 Pełna treść ogłoszenia: skan dokumentu (plik PDF, 308 KB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 

pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 220 KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż konkurs na stanowisko pracownika socjalnego nie został rozstrzygnięty z uwagii na bra ofert konkursowych.

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY na zastępstwo

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 208KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty pracy z rodziną została wybrana Pani Katarzyna Pyka zamieszkała w Świdnicy.

Pełna treść informacji ( plik PDF, 43 KB )

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora została wybrana Pani Monika Marciniszyn zamieszkała w Marcinowicach.

Pełna treść informacji ( plik PDF, 42 KB )

Nabór kandydatów na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ.

Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo).
Miejsce wykonywania pracy: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 58-100 Świdnica, ul. Żeromskiego 16/8 oraz teren powiatu świdnickiego
Komórka organizacyjna: Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2016 r.

Pełna treść ogłoszenia ( plik PDF, 55KB )

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl