Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 1. Rodzinna piecza zastępcza

  1. informacje ogólne
  2. formy rodzinnej pieczy
  3. świadczenia pieniężne
  4. pomoc dla osób usamodzielnianych
  5. opłata za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej
  6. organizowanie pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców
  7. szkolenia
  8. prowadzenie i umieszczanie wychowanków pieczy zastępczej w mieszkaniach chronionych
   
 2. Instytucjonalna piecza zastępcza

  1. informacje ogólne
  2. pomoc dla osób usamodzielnianych z placówek opiekuńczo-wychowawczych
  3. pomoc dla osób usamodzielnianych z MOS, MOW, Zakładu Poprawczego i Schroniska dla nieletnich
  4. opłata za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej
   


 Kadra

  ul. Żeromskiego 16/8, 58-100 Świdnica

 

Pracownik Stanowisko Piętro Pokój Nr tel. E-mail
Dobosz Dominika koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - -   e-mail
Dudkiewicz Katarzyna kierownik zespołu pieczy zastępczej - - 74/857-45-23 e-mail
Grześlowska Magdalena specjalista pracy z rodziną - - 74/857-45-47 e-mail
Kowalik Marzena koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - - 74/857-45-23 e-mail
Kucemba Łukasz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - - 74/857-45-47?  
Łukasik Bogumiła koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - - 74/857-45-47 e-mail
Pepera-Wojkowska Anna koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - - 74/857-45-23  
Szymańska Renata koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - - 74/857-45-47 e-mail
Turowicz Magdalena psycholog     74/857-34-78  
Wierzbowska Marta specjalista pracy z rodziną - - 74/857-45-23 e-mail
Wróblewska Magdalena koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - - 74/857-45-47?  
Zalewska Małgorzata koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - - 74/857-45-47 e-mail

 

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl