Zespół Finansowo-Księgowy

Do zadań Zespołu finansowo-księgowego należy, w szczególności:

1. Do zadań Zespołu  należy:

 • opracowywanie dokumentacji finansowej (zakładowy plan kont, instrukcja obiegu dokumentów finansowych),
 • opracowanie projektów budżetu,
 • nadzór nad realizacją budżetu,
 • prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej zgodnie z  obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków,
 • planowanie i realizacja wydatków osobowych oraz prowadzenie dokumentacji płacowej,
 • obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych,
 • przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
 • kontrola sposobu realizacji umów zawartych przez powiat z zakresu pomocy społecznej oraz w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 • windykacja odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
 • prowadzenie akt i spraw osobowych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów,
 • prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunków  pracy, przebiegu pracy, nagród jubileuszowych,
 • sporządzania sprawozdań statystycznych.

 
Kontakt

ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

godziny urzędowania: 07:15 - 15:15

 

Pracownik Stanowisko Piętro Pokój Nr tel. E-mail
Makuch Joanna główna księgowa 2 38 74/851-50-13 e-mail
Rogala Lucyna starszy specjalista 2 38 74/851-50-26 e-mail
Świeczko Łukasz księgowy 2 38 74/851-50-26 e-mail

 

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl