Zespół Funduszy Pozabudżetowych

Zadania


Do zadań Zespołu Funduszy Pozabudżetowych należy:

  1. Analiza informacji umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych na zadania statutowe Centrum.
  2. Sporządzanie wniosków wraz z załącznikami w ramach ogłaszanych konkursów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej 
  3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pozyskiwanych funduszy pozabudżetowych od chwili złożenia wniosku do rozliczenia zadania.
  4. Koordynacja działań projektowych.
  5. Prowadzenie korespondencji i utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych.
  6. Prowadzenie stałej współpracy z instytucjami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za wdrożenie i nadzór nad realizacją projektów.
  7. Sporządzanie sprawozdań z realizowanych projektów.

 
Kontakt

ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

godziny urzędowania: 07:15 - 15:15

 

Pracownik Stanowisko Piętro Pokój Nr tel. E-mail
Piasecka Maria referent 1 26 74 8515019  
Skrzypek Katarzyna kierownik 1 26 74 8515027 e-mail
Szachniewicz Agnieszka pracownik socjalny 1 26 74 8515032 e-mail

 

 

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl