Działania projektowe

Dobra passa nie opuszcza uczestników projektu „Akademia rozwoju”

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie w ramach projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WD na lata 2014-2020. Adrian Paduch - uczestnik kursu na prawo jazdy kat. B za pierwszym podejściem zdał egzamin praktyczny.

Gratulujemy! Pozostałym Uczestnikom życzymy powodzenia!

Pierwszy sukces w „Akademii Rozwoju”

W ramach projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WD na lata 2014-2020, w maju br. rozpoczęliśmy I edycję kursu na prawo jazdy kat. B dla młodzieży powyżej 18 roku życia przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego. Do I edycji kursu zakwalifikowano 18 uczestników.

Z przyjemnością informujemy i chwalimy się pierwszym sukcesem w wykonaniu jednej z uczestniczek – Agnieszki Płoski, która za pierwszym podejściem zdała egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Agnieszce ogromnie gratulujemy!

Pozostałym uczestnikom życzymy wytrwałości w osiągnięciu zamierzonego celu jakim jest zdobycie prawa jazdy! Powodzenia!

Kurs na prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu ,,Akademia rozwoju”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że od 13 maja 2019 r. rozpoczyna realizację kolejnej formy wsparcia - Kurs na prawo jazdy kat. B (edycja I) w ramach projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Kursem zostanie objętych 28 osób: I edycja 2019 r. – 18 osób, II edycja 2020 r. – 10 osób.

Uczestnicy kursu: młodzież powyżej 18 roku życia przebywająca w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego.

Wykonawca: OCHRONA I USŁUGI SZKOLENIOWE „Radar” Jan Cieśla, z siedzibą przy ul. Stęczyńskiego 23/1, 58-100 Świdnica.

Miejsce realizacji zajęć teoretycznych: sala wykładowa przy pl. Grunwaldzkim 9, 58-100 Świdnica, miejsce realizacji zajęć praktycznych: ZSM, ul. Sikorskiego 41, 58-100 Świdnica – plac manewrowy.

Terminy i godziny zajęć teoretycznych: zamieszczone są w szczegółowym harmonogramie udzielania wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY.

Terminy i godziny zajęć praktycznych: ustalane będą indywidualnie z uczestnikami projektu.

Indywidualne korepetycje z matematyki na terenie powiatu świdnickiego dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że od marca 2019 roku rozpoczęła się kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” – indywidualne korepetycje z matematyki dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miasta Świdnica, Gminy Świdnica, Gminy Marcinowice, Miasta i Gminy Żarów, Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska, Miasta i Gminy Strzegom oraz Miasta Świebodzice.

Osoba prowadząca: Bartłomiej Żuchowski

Terminy, godziny i miejsce realizacji wsparcia: zamieszczone w szczegółowym harmonogramie udzielenia wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY

Indywidualne korepetycje z języka angielskiego na terenie powiatu świdnickiego dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że od lutego 2019 roku realizowana jest kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”:

- indywidualne korepetycje z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miasta i Gminy Strzegom oraz Miasta Świebodzice,

- indywidualne korepetycje z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miasta i Gminy Świdnica oraz Gminy Marcinowice,

- indywidualne korepetycje z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miasta i Gminy Żarów oraz Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska.

Osoba prowadząca: Pani Monika Luberska/ Pani Agnieszka Dawidowicz

Terminy, godziny i miejsce realizacji wsparcia: zamieszczone w szczegółowym harmonogramie udzielenia wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY

Indywidualna i/lub rodzinna terapia psychologiczna osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej realizowana w ramach projektu ,,Akademia rozwoju”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że od lutego 2019 roku rozpoczyna się kolejna forma wsparcia realizowana w ramach projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – indywidualna i/lub rodzinna terapia psychologiczna osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.


W projekcie zaplanowano 680 h terapii. Uczestnikami terapii będą osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego.


Osoba prowadząca: Pani Alicja Gacek


Miejsce realizacji terapii: 58-100 Świdnica, ul. Gdyńska 25/30, (II piętro/pok. 27)


Terminy i godziny terapii: ustalane są indywidualnie z uczestnikami projektu i zamieszczone w szczegółowym harmonogramie udzielania wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY

Indywidualne korepetycje z języka angielskiego na terenie Miasta i Gminy Strzegom oraz Miasta Świebodzice dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że od 30 stycznia 2019 roku rozpoczyna się kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” – indywidualne korepetycje z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej  pieczy zastępczej na terenie Miasta i Gminy Strzegom oraz Miasta Świebodzice.
 

Osoba prowadząca: Pani Monika Luberska


Terminy, godziny i miejsce realizacji wsparcia:  zamieszczone w szczegółowym harmonogramie udzielenia wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY

Indywidualne korepetycje z języka niemieckiego na terenie powiatu świdnickiego dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że od stycznia 2019 roku rozpoczęła się kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” – indywidualne korepetycje z języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu świdnickiego.

Osoba prowadząca: Pani Jolanta Sajdak

Terminy, godziny i miejsce realizacji wsparcia: zamieszczone w szczegółowym harmonogramie udzielenia wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY

Zatrudnienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach projektu „Akademia rozwoju”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że od stycznia 2019 r. kontynuuje realizację zadania w ramach projektu „Akademia rozwoju” - Zatrudnienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Zadanie realizowane jest na podstawie umów zlecenia, zwartych na czas określony. Zatrudnienie osób do pomocy odbywa się na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.). Wymiar godzinowy wsparcia dla rodziny uzależniony jest od ilości dzieci, przebywających w rodzinie czy też trudności w sprawowaniu opieki. Działanie realizowane jest w godzinach i dniach wyznaczonych przez rodziny zastępcze. Wsparciem w ramach przedmiotowego zadania zostało objętych 8 rodzin zastępczych, w tym: 1 rodzina zastępcza zawodowa, 3 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz 4 rodzinne domy dziecka. Łączna liczba dzieci objętych wsparciem wynosi: 44.

Terminy grup wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą na rok 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przekazuje terminy grup wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą na rok 2019, które realizowane są w ramach projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Czytaj więcej
Terminy na rok 2019 superwizji dla zawodowych rodzin zastępczcych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przekazuje terminy na rok 2019, w których będzie się odbywała  superwizja dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, realizowana w ramach projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Lp.

Miesiące

Data

1.

STYCZEŃ

22.01.2019

2.

LUTY

20.02.2019

3.

MARZEC

20.03.2019

4.

KWIECIEŃ

17.04.2019

5.

MAJ

14.05.2019

6.

CZERWIEC

12.06.2019

7.

WRZESIEŃ

11.09.2019

8.

PAŹDZIERNIK

16.10.2019

9.

LISTOPAD

07.11.2019

10.

GRUDZIEŃ

04.12.2019

 

Miejsce realizacji superwizji: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, sala 226

Godziny zajęć: 09.00-14.00

Osoba prowadząca: superwizor – Pani Maria Haracz-Dąbrowska

Warszty teatralne w zakresie kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "Akademia rozwoju"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w dniu 24 listopada br. rozpocznie się kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” - warsztaty teatralne w zakresie kompetencji i umiejętności społecznych dla dzieci poniżej 15 lat przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Warsztaty teatralne podzielone zostały na dwie grupy wiekowe, każda będzie trwała 2 godziny zegarowe i będzie odbywać się raz w miesiącu w soboty:

 

- I grupa - dzieci młodsze (7- 10 lat), godz. 10.00-12.00

- II grupa - dzieci starsze (11-15 lat), godz. 12.30-14.30

 

Czytaj więcej
Grupa wspracia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ramach projektu "Akademia rozwoju"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że z dniem 13 lipca 2018 r. rozpoczynamy kolejną formę wsparcia w ramach projektu „Akademia rozwoju” – grupa wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.  W projekcie zaplanowano 60 spotkań grupowych po 2 godziny dydaktyczne. Zajęcia odbywać się będą w dwóch miejscowościach: Świdnica i Strzegom. Harmonogram spotkań grupy wsparcia na rok 2018 przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Miesiące

Terminy grup wsparcia w Świdnicy

Godziny zajęć

Terminy grup wsparcia w Strzegomiu

Godziny zajęć

1.

LIPIEC

13.07.2018

14.30-16.00

16.07.2018

 

16.00-17.30

2.

SIERPIEŃ

17.08.2018

06.08.2018

3.

WRZESIEŃ

07.09.2018

 

16.00-17.30

10.09.2018

4.

PAŹDZIERNIK

12.10.2018

15.10.2018

5.

LISTOPAD

09.11.2018

19.11.2018

6.

GRUDZIEŃ

14.12.2018

03.12.2018

 

Miejsce realizacji grup wsparcia w Świdnicy: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 58-100 Świdnica, ul. Długa 33, sala 001

Osoba prowadząca: pani Anna Krause

Miejsce realizacji grup wsparcia w Strzegomiu: Zespół Szkół Specjalnych, 58-150 Strzegom, ul. Aleja Wojska Polskiego 16, II piętro, sala 212  

Osoba prowadząca: pani Marzena Sieradzka-Kaczmarek

 

 

Superwizja w ramach projektu "Akademia rozwoju"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 maja 2018 r. w ramach projektu „Akademia rozwoju” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, rozpoczęła się realizacja pierwszej formy wsparcia - superwizja dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. W projekcie zaplanowano łącznie 27 spotkań po 5 h zegarowych. Harmonogram spotkań superwizyjnych na rok 2018 przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Miesiące

Data

1.

MAJ

15.05.2018

2.

CZEWRWIEC

13.06.2018

3.

LIPIEC

02.07.2018

4.

WRZESIEŃ

19.09.2018

5.

PAŹDZIERNIK

10.10.2018

6.

LISTOPAD

08.11.2018

7.

GRUDZIEŃ

05.12.2018

 

Miejsce realizacji superwizji: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, sala 226

Godziny zajęć: 09.00-14.00

Osoba prowadząca: superwizor – Pani Maria Haracz-Dąbrowska

 

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl