Działania projektowe

09.06.2018 r. - usługa integracyjna obejmujące edukację społeczną i obywatelską

W dniu 09 czerwca 2018 r. odbyła się usługa integracyjna obejmująca edukację społeczną i obywatelską w ramach projektu „Droga do aktywności 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach ceramicznych w Dobkowie, w trakcie których każdy miał możliwość wykazać się twórczością, wyobraźnią oraz kreatywnością. Pomysłów nie zabrakło. Zwieńczeniem usługi była wizyta w Agroturystyce „Młyn Wielisław”, gdzie w urokliwym otoczeniu uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek.

22 maja 2018 r. - zmiana miejsca organizowanej formy wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w dniu 22 maja br. (wtorek) zajęcia w ramach  grupy edukacyjnej z panią Magdaleną Turowicz odbędą się w zmienionej formie czyli w "plenerze". W tym dniu uczestnicy podejmą się zadania do wykonania, które zostało przez nich zaplanowane oraz do którego przygotowywali się podczas poprzednich zajęć.

Zmiana miejsca odbywania formy wsparcia pn. "grupa edukacyjna" - 10 kwietnia 2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w dniu 10 kwietnia br. (wtorek) w ramach zajęć grupy edukacyjnej z panią Magdaleną Turowicz odbędą się zajęcia dla dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy. Zajęcia odbędą się terenie łącznika w Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6 (wejście od strony basenu). Nie będzie zatem zajęć w Świdnicy na ul. Długiej 33. Drodzy wychowankowie, to są zajęcia takie jak dotychczas, tyle tylko, że w innym miejscu i zmienionej formie .

Realizacja staży zawodowych w ramach projektu "Droga do aktywności 2"

W miesiącu marcu 2018 r. dziesięciu uczestników projektu „Droga do aktywności 2” rozpoczęło realizację kolejnej formy wsparcia - trzymiesięcznych stażów zawodowych. Staże realizowane są w następujących miejscach oraz na następujących stanowiskach:

- Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Świebodzicach, ul. Parkowa 4, stanowisko: pracownik biurowy (1 osoba);

- Urząd Stanu Cywilnego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 -1 osoba, stanowisko: pomoc administracyjna  (1 osoba);

- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy, Hala Sportowa w Witoszowie Dolnym nr 60, stanowisko: pracownik gospodarczy (1 osoba);

- Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie nr 13, stanowisko: praczka (1 osoba);

- Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna Śląska, ul. Towarowa 4, stanowisko: przewodnik turystyczny/archiwista/bibliotekarz (1 osoba) oraz  pracownik techniczny (1 osoba);

- OSIR Świebodzice Sp. z o.o., ul. Mieszka Starego 6, stanowisko: pracownik gospodarczy (1 osoba);

- Świdnicka Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Niepełnosprawni-Aktywni”, punkt ksero w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, stanowisko: pomoc administracyjna (1 osoba);

- Urząd Miejski w Świdnicy, Referat Organizacji Pozarządowych w Świdnicy, ul. Długa 33, stanowisko: pracownik biurowy (1 osoba);

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu, ul. Adama Mickiewicza 2, stanowisko: pracownik gospodarczy (1 osoba).

 

Aktywizacja zawodowa w ramach projektu "Droga do aktywności 2"

Od 01 lutego br. w ramach projektu „Droga do aktywności 2” realizowana jest aktywizacja zawodowa. Zadanie to jest wdrażane przez Fundację Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach, tj.  podmiot wyspecjalizowany w zakresie aktywizacji zawodowej wybrany w drodze konkursu na realizację zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach realizacji zadania publicznego realizowane są następujące działania:

- spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze do 70 h, których celem jest m.in. pomoc w zaplanowaniu przyszłości zawodowej, dokonanie oceny predyspozycji uczestnika projektu, pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego; doradztwo zawodowe odbywa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po ustaleniu terminu między doradcą a uczestnikami projektu,

- usługa trenera pracy w wymiarze do 210 h, polegająca m.in. na nawiązaniu współpracy z uczestnikami projektu na okoliczność podjęcia wspólnych działań na potrzeby znalezienia i utrzymania stażu zawodowego/zatrudnienia, poszukiwaniu zatrudnienia/staży zawodowych dla uczestników projektu, nawiązaniu współpracy z pracodawcami, wsparciu uczestnika projektu na etapie poszukiwania pracy oraz w przypadku zaistnienia potrzeby wsparciu na stanowisku pracy. Wsparcie trenera pracy odbywa się w terenie i jest rozliczane na podsatwie karty treningu trenera pracy.

- organizacja staży zawodowych - 10 trzymiesięcznych staży realizowanych na terenie Powiatu Świdnickiego.

 

Kurs prawa jazdy kat. "B" dla uczestników projektu "Droga do aktywności 2"

Informujemy, że rozpoczynamy realizację kursu prawa jazdy kat. „B” dla uczestników projektu „Droga do aktywności 2”. Realizatorem kursu jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Centaur 2 z siedzibą w Świdnicy.

Daty części teoretycznej kursu: 19-26 luty 2018 r. w godzinach 16.00-20.00

Miejsce zajęć: OSK Centaur 2, Świdnica, ul. Armii Krajowej 7/1

 

Termin zespołów ćwiczeń fizycznych w ramach projketu "Droga do aktywności"

Informujemy, że w dniach 19-28 luty 2018 r. odbędą się zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo dla uczestników projektu "Droga do aktywności 2". Zespoły odbędą się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „JANTAR” w Polanicy Zdrój.  Planowany wyjazd ze Świdnicy (parking Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) - 19 luty (poniedziałek) godz. 11:00.

Życzymy udanego pobytu😊

Termin treningów kompetencji i umiejętności spełecznych

Informujemy, że w dniach 27-28 stycznia br. (nadchodzący weekend) odbędzie się wyjazdowy trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczetników projektu "Droga do aktywności 2". Treningi skierowane są do osób przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą. Odbędą się w Lądku Zdroju w Hotelu Mir-Jan***. Planowany wyjazd ze Świdnicy (parking Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) - 27 stycznia (sobota) godz. 8:15.

Terminy spotkań grupowych dla uczestników projektu "Droga do aktywności 2" na 2018 rok

Kolejne terminy spotkań grupowych dla uczestników projektu „Droga do aktywności 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

1) GRUPA EDUKACYJNA dla osób przebywających w pieczy zastępczej (zajęcia z panią Magdaleną Turowicz):

 Daty:

Miesiąc Dni miesiąca
styczeń 2018 09, 23, 30
luty 2018 13, 27
marzec 2018 06, 20
kwiecień 2018 10, 17, 24
maj 2018 08, 15, 22, 29
czerwiec 2018 19

Godziny zajęć: 14.45-18.45

Miejsce zajęć: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy, ul. Długa 33, sala 001

2) TRENINGI KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH dla osób z niepełnosprawnością (zajęcia z panią Joanną Piechowicz) :

Daty:

Miesiąc Dni miesiąca
styczeń 2018 22, 29
luty 2018 12,
marzec 2018 12, 19, 26
kwiecień 2018  09, 16, 23
maj 2018  07, 14, 21
czerwiec 2018  04, 11

Godzina: 13.30-17.30

Miejsce zajęć: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy, ul. Długa 33, sala 001

Terminy spotkań grupowych dla uczestników projektu "Droga do aktywności 2"

Podajemy terminy najbliższych spotkań grupowych dla uczestników projektu „Droga do aktywności 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

1) GRUPA EDUKACYJNA dla osób przebywających w pieczy zastępczej (zajęcia z panią Magdaleną Turowicz):

Daty: 28.11, 05.12,  19.12. 2017 r.

Godzina: 14.45-18.45

Miejsce zajęć: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy, ul. Długa 33, sala 001

2) TRENINGI KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH dla osób z niepełnosprawnością (zajęcia z panią Joanną Piechowicz) :

Daty: 20.11, 27.11,  11.12,  18.12.2017 r.

Godzina: 13.30-17.30

Miejsce zajęć: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy, ul. Długa 33, sala 001

II edycja projektu "Droga do aktywności 2" rozpoczęta

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że rozpoczęła się II edycja projektu „Droga do aktywności 2” realizowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zgodnie z założeniem do projektu zostały  zakwalifikowane  32 osoby: 20 osób z niepełnosprawnościami oraz 12 osób z pieczy zastępczej. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej osób biorących w nim udział.

II edycja projektu będzie realizowana do 30 czerwca 2018 r. Obecnie rozpoczęły się pierwsze zajęcia grupowe, tj treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz grupa edukacyjna dla wychowanków pieczy zastępczej. Szczegółowy harmonogram zostanie umieszczony w najbliższym terminie. W przyszłym tygodniu zostaną również ustalone pierwsze terminy indywidualnej terapii psychologicznej.

Wszystkim uczestnikom projektu życzymy wytrwałości, owocnej pracy i zadowolenia 😊

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl