Zespół Funduszy Pozabudżetowych

Zadania:

  • Analiza informacji umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych na zadania statutowe Centrum.
  • Sporządzanie wniosków wraz z załącznikami w ramach ogłaszanych konkursów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pozyskiwanych funduszy pozabudżetowych od chwili złożenia wniosku do rozliczenia zadania.
  • Koordynacja działań projektowych.
  • Prowadzenie korespondencji i utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych.
  • Prowadzenie stałej współpracy z instytucjami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za wdrożenie i nadzór nad realizacją projektów.
  • Sporządzanie sprawozdań z realizowanych projektów.

Adres:

ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

godziny urzędowania: 07:15 - 15:15

Rejestr zmian dla: Zespół Funduszy Pozabudżetowych

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).