Zadania

Do zadań Zespołu organizacyjnego należy, w szczególności:

 • prowadzenie sekretariatu,
 • ewidencjonowanie korespondencji,
 • obsługa pocztowa, elektroniczna i telefoniczna Centrum,
 • organizowanie spraw związanych z zaopatrzeniem w zakresie zakupu materiałów biurowych, środków czystości i innych artykułów służących prawidłowemu funkcjonowaniu Centrum,
 • podejmowanie działań w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji i naprawy urządzeń biurowych będących w użytkowaniu Centrum,
 • podejmowanie działań w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji i naprawy instalacji zapewniających prawidłowe funkcjonowanie siedziby Centrum,
 • nadzór nad przestrzeganiem procedur związanych z otwieraniem i zamykaniem obiektu Centrum,
 • prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych,
 • sporządzenie i weryfikacja umów zlecenia,
 • prowadzenie zleconych przez Dyrektora rejestrów,
 • odpowiedzialność za wyposażenie apteczki,
 • dbałość o odpowiednie warunki sanitarno- higieniczne siedziby Centrum,
 • sporządzanie analiz i sprawozdawczości z realizowanych zadań,
 • udzielanie informacji klientom Centrum,
 • dokonywanie identyfikacji i oceny ryzyka występującego podczas realizacji zadań,
 • przygotowywanie i przekazywanie zgromadzonych dokumentów do Archiwum Zakładowego,
 • archiwizacja danych,
 • wykonywanie innych prac i poleceń służbowych zleconych przez Dyrektora.

Kontakt

ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

godziny urzędowania: 07:15 - 15:15

Wykaz pracowników:

 • Gawłowicz Karolina, tel: 74 851-50-10, nr pokoju: 36, e-mail: pcpr (at) pcpr.swidnica.pl
 • Michałek Paulina, tel: 74 851-50-10, nr pokoju: 36, e-mail: pcpr (at) pcpr.swidnica.pl
 • Sposób Anna, tel: 74 851-50-10, nr pokoju: 36, e-mail: pcpr (at) pcpr.swidnica.pl