Stowarzyszenie Humaneo oraz Fundacja Akademia Rozwoju realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Razem przeciw wykluczeniu !".

Celem projektu jest przede wszystkim podniesienie poziomu aktywności społecznej wśród docelowej grupy, dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w okresie 01.01.2020 - 30.06.2021

Pełna treść informacji (plik PDF, 628KB)

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2023"

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 767KB)

Informujemy, iż specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej wznawiają zdalne poradnictwo. Obecnie można korzystać z pomocy radcy prawnego, a o dostępności pozostałych specjalistów będziemy informować na bieżąco. W celu umówienia się na konsultacje prosimy o kontakt pod nr tel.: 74 856 58 15.