Projekty i programy

  1. Program "Aktywny samorząd" Celem głównym pilotażowego programu „ Aktywny samorząd ”, do realizacji którego w 2012 roku przystąpił Powiat Świdnicki, jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
  2. Projekt konkursowy "Akademia rozwoju" Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia systemu pieczy zastępczej w powiecie świdnickim dla 290 osób. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPDS.09.02.04-IP.02-02-235/17.

Rejestr zmian dla: Projekty i programy

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).