Z uwagi na aktualnie obowiązujące zasady i ograniczenia związane z pandemią COVID-19, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy jako realizator projektu ,,Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020 informuje, że do 29 listopada br. zawiesza realizację grupowych form wsparcia realizowanych w ramach projektu.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 listopada br. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej będzie czynny do godziny 14:00. Wcześniej zaplanowane telefoniczne konsultacje nie ulegają zmianie.

Z uwagi na aktualnie obowiązujące zasady i ograniczenia związane z pandemią COVID-19, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy jako realizator projektu ,,Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020 informuje, że do 22 listopada br. zawiesza realizację grupowych form wsparcia realizowanych w ramach projektu.