Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko księgowego została wybrana Pani Agnieszka Madura zamieszkała w Świdnicy.

Pełna treść informacji (plik PDF, 43KB)