Plan zamówień publicznych.

Regulamin zamówień publicznych do 30.000 EURO.

Regulamin udostępniania informacji publicznej.

Organizacja i zasady pobytu w mieszkaniu chronionym.

Organizacja i zasady pobytu w mieszkaniu interwencyjnym.

Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze.

Znak graficzny PCPR.

Nabór pracowników.

Zarządzenia starosty

Inne zarządzenia: