Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na postępowanie pn. : "Opracowanie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021- 2026”