Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o terminach warsztatów teatralnych na rok 2020 w zakresie kompetencji i umiejętności społecznych dla dzieci poniżej 15 lat przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej realizowane w ramach projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020.

L.p. MIESIĄC DATA GODZINY MIEJSCE OSOBA 
PROWADZĄCA
1 STYCZEŃ 25.01.2020 10:00 – 12:00
I grupa (6-10 lat)

12:00 - 14:00
II grupa (11-15 lat)
Centrum Rozwoju Osobowego Renesans, Świdnica, ul. Ofiar Oświęcimskich 15, (sala classic, I piętro) Pan Jakub Grębski
2 LUTY 29.02.2020
3 MARZEC 28.03.2020
4 KWIECIEŃ 25.04.2020
5 MAJ 30.05.2020
6 CZERWIEC 27.06.2020
7 SIERPIEŃ 29.08.2020
8 WRZESIEŃ 26.09.2020
9 PAŹDZIERNIK 31.10.2020
10 LISTOPAD 28.11.2020