Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że rozpoczęła się realizacja kolejnej formy wsparcia dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” – pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia będących w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – treningi kompetencji i umiejętności społecznych w 8 zakresach tematycznych:

  1. Warsztat współdziałania i współpracy zespołowej – czyli w jedności siła! (21.09.2019 r.)
  2. Trening komunikowania się, czyli jak mówić żeby zostać zrozumianym? (26.10.2019 r.)
  3. Warsztat budowania motywacji – czyli chcieć to móc! (18.01.2020 r.)
  4. Trening innowacyjności i twórczego myślenia, czyli jak zrobić z igły widły? (01.02.2020 r.)
  5. Trening nabywania pewności siebie, czyli jak zostać Herkulesem? (14.03.2020 r.)
  6. Trening sprawnego zarządzania sobą, czyli jak zostać swoim menedżerem? (04.04.2020 r.)
  7. Warsztat zdrowego żywienia – jestem tym co jem. (16.05.2020 r.)
  8. Trening prowadzenia gospodarstwa domowego, czyli jak przetrwać do pierwszego? (13.06.2020 r.)

Osoba prowadząca: Pani Katarzyna Kajdan

Czas trwania: 8 h dydaktycznych

Terminy, godziny i miejsce realizacji wsparcia: zamieszczane w szczegółowym harmonogramie udzielania wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY