Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej".

Pełna treść postępowania (plik PDF, 2,3 MB)