Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, działając zgodnie z art. 224 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 tj. ze zm.) zawiadamia o odrzuceniu oferty dotyczącej postępowania pn. „Usługi psychologiczne i pedagogiczne dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Z PODZIAŁEM NA ZADANIA” – zadanie B

Pełna treść informacji (plik PDF, 67KB)