Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko księgowego została wybrana Pani Halina Gorgol zamieszkała w Świdnicy.

Pełna treść informacji (plik PDF, 41KB)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko księgowego.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 324KB)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko księgowego.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 318KB)

Dyrektor Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż konkurs na stanowisko księgowego nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert konkursowych spełniających wymagania formalne ogłoszenia o naborze.