Informacje - piecza instytucjonalna

Instytucjonalna piecza zastępcza w Powiecie Świdnickim prowadzona jest w formie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Dwie z nich prowadzi na zlecenie powiatu Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK”, zaś organem prowadzącym trzecią placówkę jest Powiat świdnicki.

Rodzaje placówek

 1. Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Świdnicy, z siedzibą przy ul. Serbskiej 78, liczba miejsc 58.
 2. Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza „Chata SKSK w Świdnicy przy ul. Wieleckiej 22, liczba miejsc 14.
 3. Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza „Chata SKSK w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 62a, liczba miejsc 14.

Osoby podlegające pieczy instytucjonalnej

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej następuje na podstawie orzeczenia Sądu, a objęcie go opieką może nastąpić do osiągnięcia pełnoletności lub do zmiany decyzji Sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej placówce opiekuńczo-wychowawczej za zgodą dyrektora placówki do ukończenia 25 roku życia jeżeli:

 • uczy się w szkole,
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego,
 • lub jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
  • w szkole,
  • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
  • w uczelni,
  • na kursach jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
  • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Rejestr zmian dla: Informacje - piecza instytucjonalna

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).