Wolontariat

Czym jest wolontariat?

Wolontariat to dobrowolne, świadome i niezarobkowe wspieranie własną pracą wybranej przez siebie pozytywnej inicjatywy.

Wolontariusze wspomagają działania, które czynią ten świat lepszym miejscem do życia, zwłaszcza dla najsłabszych. Działania te pomagają nam stać się bardziej wrażliwymi, ludzkimi i pomocnymi wobec siebie nawzajem, dbającymi o los ludzi i przyrody.

Kto może zostać wolontariuszem?

 • osoba niepełnoletnia (wymagana zgoda rodziców/opiekunów prawnych),
 • osoba pełnoletnia – w tym uczeń student,
 • senior.

Co możesz zrobić?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy kieruje propozycję do tych, którzy chcieliby pomagać rodzinom zastępczym i dzieciom w nich umieszczonym.

Informacje na temat wolontariatu udziela Pani Anita Dawid pod nr telefonu 74 851-50-36 .

Aspekty prawne współpracy z wolontariuszami

 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności jej dział III Wolontariat.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Informacja dotycząca wolontariatu

„Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym” - Ghandi

Od lipca 2014 roku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, prężnie działa wolontariat, w którym biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego Powiatu.

Kandydaci na wolontariuszy są przygotowywani do zadań, które będą wykonywać, przechodzą szkolenie dotyczące wolontariatu i jego formalno-prawnych aspektów, a także są wprowadzani w specyfikę funkcjonowania rodzin zastępczych. Tak przygotowani, mogą śmiało ruszać do pracy. Poszukujemy wolontariuszy do różnych form wolontariatu – zarówno do działań długoterminowych, takich jak pomoc w opiece nad dziećmi, organizowaniu im czasu wolnego czy odrabianiu lekcji, jak doraźnych np. do pomocy przy ogranizowaniu imprez okolicznościowych związanych z działalnością naszej Instytucji np. Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Biorąc udział w wolontariacie długoterminowym wolontariusze udają się do rodzin zastępczych kilka razy w miesiącu, w miarę swoich możliwości. Wspierają rodziców zastępczych w pełnionej przez nich misji, pomagają w opiece nad najmłodszymi dziećmi, zabierając je na spacery i bawiąc sie z nimi, dając tym samym opiekunom dzieci chwilę wolnego czasu.

Grupa wolontariuszy objęta jest opieką koordynatora, który wprowadza każdą nową osobę do rodziny, pomaga w zaklimatyzowaniu się i utrzymuje stały kontakt z każdym z wolontariuszy. Dodatkowo dla wolontariuszy organiozwane są spotkania w formie grupy wsparcia, na której można podzielić się swoimi doświadczeniami, porozmawiać o tym, co być może nam nie wyszło i pochwalić sukcesami. W gronie naszych wolontariuszy, znajdzie się miejsce dla każdego, kto lubi przebywac z dziećmi i chce im pomagać i dysponuje wolnym czasem, którym chciałby podzielić się z innymi!

Wolonatriat nie jest ograniczony wiekiem, zapraszamy wszystkich, zarówno młodzież szkolną, jak i osoby dorosłe!

Więcej informacji udzieli Pani Anita Dawid – pedagog  z Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, pod numerem telefonu 74 851-50-36 , lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Wałbrzyskiej 15, w pokoju nr 30.

Rejestr zmian dla: Wolontariat

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Administrator
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2023-11-20 10:12:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Administrator
 • 2023-11-20 10:12:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • admin
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-02-28 02:47:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • admin
 • 2022-02-28 02:47:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • admin
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2021-12-20 07:44:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • admin
 • 2021-12-20 07:44:00
 • Podejrzyj

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).